SA Southwestern Advantage eesmärgiks on edendada noorte ettevõtlusharidust ja -kogemuse saamist Euroopa riikides, kus tegutseb Southwestern Advantage tudengiprogramm. 

Viimastel andmetel on Ukrainast lahkunud 7.4 miljonit sõjapõgenikku, kellest üle 50 000 on vastu võetud Eestis. Southwesterni programmis osales 2022. aastal kümme ukrainlast, kes ise õpivad küll väljaspool Ukrainat, kuid kelle perekonnad on keset sõda. Sõda kestab endiselt ning noored vajavad igati toetust. Tunneme, et me ei saa praeguses olukorras käed rippus pealt vaadata ning soovime oma põhikirjast lähtuvalt Ukraina noori toetada.

Seetõttu anname koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga välja 1300 eurose stipendiumi Taltechis õppiva Ukraina tudengi toetuseks. Kandideerimine toimub 27. septembrist 18. oktoobrini läbi Tehnikaülikooli Arengufondi ning kandideerida saavad kõik täiskohaga Ukraina kodanikest Taltechi tudengid.

Sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond juht Elinor Toming sõnab, et Ukrainas on hulk häid ja väga häid ülikoole, kelle tudengite jaoks on Eestis õppimine oluline võimalus ning privileeg meile. Sealt pärit noorte seas on Tehnikaülikoolis hinnas tehnoloogia ja küberturvalisuse valdkonna erialad.

“2022. aasta sügisel alustas õpinguid TalTechis 58 Ukraina üliõpilast. Kohtusin ise nii mõnegagi. Oli neid kellel varasem Eestis õppimise kogemus juba olemas, kuid ka neid kes märtsis Eestisse saabusid. Koju minna neil õppima pole suuresti võimalik. Rääkimata vanemate poolsest rahalisest toest, et siin õppida,” sõnas Toming.

„Rääkides mitmete juba meie juures õppivate ja just õppimist alustanud Ukraina noortega, siis nemad näevad oma tulevikku Eestis,“ märgib Toming. „Panustades nende noorte hariduse omandamisse tõstame ka meie töötajaskonna kvaliteeti, sest suure tõenäosusega asuvad need samad noored töötama Eesti avalikku või erasektorisse, on tulevased maksumaksjad ning kodanikud.“

Peamised kuluallikad välismaalt tulnud üliõpilasele on majutus, toit, ravimid ja meditsiiniabi ning õppematerjalid. Võrreldes Ukrainaga on Eestis kõik kaks-kolm korda kallim. Lisatoetusega saaksid üliõpilased tasuda oma meditsiiniliste kulutuste või õppeaasta ühiselamu majatuskulude eest.

Ukrainast pärit tudengid on 2022/2023. õppeaastal õppemaksust vabastatud. Kevadperioodil toetasid juba siin õppivaid noori ukrainlasi ka ülikooli instituudid, igaüks oma võimete kohaselt. Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on omalt poolt loonud Fondi “Ukraina tudengid”, millest makstakse sügisel Ukraina tudengitele ühekordset toetusstipendiumi, mille arv ja suurus selgub sügisel sõltuvalt annetuste kogusummast.


Sihtasutus Southwestern Advantage visioon on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Aita meil head teha: https://swacharity.eu/et/anneta/