Fondi 2024. a 1. kvartali ülevaade

Fondi 2024. a 1. kvartali ülevaade

By |2024-04-19T19:33:51+03:0001.04.2024|

Meie visioon on luua Ida-Euroopa suurim jätkusuutlik heategevusfond, mis toetab noorte arengut. Soovime fondi varasid kasvatada võimalikult efektiivselt ning läbipaistvalt, andes pidevalt ülevaadet fondi kasvamisest, tehtud heategudest ning investeeringutest.Heategevusfondi toetamine

Heategevusfondi peamisteks toetajateks on Southwestern Advantage suveprogrammis osalevad tudengid ning programmi vilistlased. Samas on meil väga hea meel näha, et püsitoetajate hulgas on järjest rohkem ka heategijaid kellel otsene seos Southwestern Advantagega puudub, kuid soovivad samuti noori toetada.

Jaanuaris korraldatud iga-aastasel heategevusoksjonil Southwestern Advantage preemia reisil Egiptuses toetasid SW tudengid sihtasutust kollektiivselt rekordilise 19 635 €-ga. Suur tänu heategevusliku päeva korraldajale Ilona Savikule ning oksjoni läbiviijale Oskar Orglaanele!

Oleme ääretult tänulikud kõikidele oksjonil osalenutele: Taavi Ilmjärv, Ilona Savik, Janis Brauers, Nikita Vlassenkov, Mirjam Järv, Randel Suurkask, Rauno Pisa, Kaur Heinloo, Ott Kaarel Kõiva, Povilas Laiševcevas ning samuti meie püsiannetajatele. Teie panus aitab noori igavesti!

Aita meil head teha hakates meie püsiannetajaks.

Tänaseks oleme fondi kaasanud 105 739 eurot annetusi, mis jaguneb riigiti:Heateod

Oleme avatud toetama erinevaid heategevuslike projekte ja stipendiume, mis on kooskõlas sihtasutuse missiooniga aidata noortel inimestel arendada oma karakterit ning oskusi, mis toetavad nende unistuste täitumist.

Märtsi lõpu seisuga oleme alates 2017. aasta algusest annetanud kokku 15 919 eurot. Meie järgmine heategu on iga-aastase Greete Poderati nimelise Noorsportlase Stipendiumi välja andmine sel kevadel.

2024 aasta I kvartalis korraldasime esmakordselt Ettevõtliku Noore stipendiumi konkursi nii Eestis kui Leedus. Stipendiumi eesmärgiks oli tunnustada ja toetada aktiivseid ja ettevõtlike noori. Lisaks motivatsioonikirja ja CV esitamisele oli parimatel tudengitel võimalus osaleda ka praktilisel müügi- ja juhtimisalasel koolitusel ning stipendiumi saajateks osutusid Lii Urb ja Martynas Šimkus.


Meie järgmine heategu on iga-aastase Greete Poderati nimelise Noorsportlase Stipendiumi välja andmine sel kevadel:

Greete Poderati nimeline Noorsportlase Stipendium 2024

SA Southwestern Advantage eesmärgiks on edendada noorte ettevõtlusharidust ja -kogemuse saamist Euroopa riikides, kus tegutseb Southwestern Advantage tudengiprogramm. Alates 2020. aastast anname välja iga-aastast Greete Poderati nimelist Noorsportlase Stipendiumi, et toetada hakkajaid noorsportlasi, nagu oli Greete Poderat. Greete lahkus meie seast 2019. aastal, olles kõigest 22-aastane.Investeeringutest

Investeeringute ja fondi varade juhtimise kohapealt oleme võtnud eesmärgiks saavutada iga aasta vähemalt 10% varade kasvu. See võimaldab meil iga aasta suunata 5% fondi mahust erinevate stipendiumite ja toetuste eelarvesse ning samas jätkata fondi vahendite kasvatamist. Nii jääb annetajate heategu head tegema igavesti.  Meie soov on, et Sihtasutuse ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad ning fondi kasvades muutuvad need kulud üha marginaalsemaks.

Tänaseks on fondi varade väärtus kasvanud 108 214 euroni, mis võimaldab 2024. aastal välja anda toetusi suurusjärgus 5 500 €.

Investeeringud jagunevad erinevate varaklasside vahel järgnevalt:

Esimeses kvartalis suuri ümberkorraldusi portfellis ei tehtud, kuid aasta jooksul on eesmärk vähendada Balti kasvuaktsiate osakaalu ning suurendada passiivse ja regulaarsete väljamaksetega varade osakaalu.


Sihtasutus Southwestern Advantage missiooniks on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Aita meil head teha: https://swacharity.eu/et/anneta/

About the Author:

Whatever you do in life, do it like you would do it forever!

Error: Contact form not found.