Ettevõtliku Noore Stipendium

Ettevõtliku Noore Stipendium

| 2024-04-24T01:02:22+03:00 01.02.2024|
Sihtasutus Southwestern Advantage missiooniks on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus.

Tingimused kandideerimiseks: 
Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendium on ette nähtud Eesti kodakondsusega aktiivsele ja edukale bakalaureuse astme üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:
 • Immatrikuleeritud Eestis akrediteeritud ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel
 • Positiivse ellusuhtumisega aktiivne ja ettevõtlik noor (22. aastane või noorem)
 • Osaleb aktiivselt vabatahtlike organisatsioonide tegevuses või tegeleb (soovib tegeleda) ettevõtlusega
 • Head õppetulemused


Stipendiumi suurus on 2000 EUROT ning see makstakse välja ühekordselt.

Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss 2024. a kevadsemestril, konkursile kandideerimise tähtaeg on 1. veebruar – 1. märts.


Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada:

 1. Motivatsioonikiri (üks A4): Tutvustus endast, tuues välja oma tugevused, tähelepanuväärsemad saavutused, koolivälised tegevused, varasem töökogemus, kokkupuuted ettevõtluse ja juhtimisega. Eesmärgid ja visioon tulevikuks ning kuidas plaaniks kasutada stipendiumi;
 2. Curriculum vitae;
 3. Õpingutulemuste väljavõte (õppeinfosüsteemist);
 4. Soovitus õppejõult, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt, kus oled aktiivselt tegutsenud.

Stipendiumi määramine

 • Stipendiaadi valimisel pööratakse eelkõige tähelepanu kandidaatide varasematele saavutustele, aktiivsusele, suhtlusoskusele ja ambitsioonile.
 • Parimad avalduse esitanud tudengid on oodatud stipendiumi rahastaja poolt korraldatavale ettevõtlus- ja juhtimisteemalisele koolitusel 9. märtsil. Koolituse eesmärk on pakkuda noortele võimalust omandada uusi teadmisi, kohtuda teiste ettevõtlike stipendiumi taotlejatega ning stipendiumi rahastajal kohtuda stipendiumi taotlejatega, et selgitada välja stipendiaat.
 • Parimate kandidaatide hulgast valitakse stipendiaat hiljemalt 15. märtsiks ning stipendiumi väljamaksmine toimub hiljemalt 30. märts.


Kandideeri!
Siit leiad kuhu sina oma kandideerimisavalduse saatma pead

 • EBS: Taotlus koos lisadega esitatada hiljemalt 1. märtsiks märksõnaga „Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendium” digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@ebs.ee
 • Tartu Ülikool: Taotlus koos lisadega esitada hiljemalt 1. märtsiks märksõnaga „Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendium” digitaalselt allkirjastatult SA Southwestern Advantage e-posti aadressile info@swacharity.eu
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor: Taotlus koos lisadega esitatada hiljemalt 1. märtsiks märksõnaga „Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendium” SA Teadlik Valik juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile stipendium@eek.ee
 • Muud ülikoolid: Taotlus koos lisadega esitada hiljemalt 1. märtsiks märksõnaga „Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendium” digitaalselt allkirjastatult SA Southwestern Advantage e-posti aadressile info@swacharity.eu


Sihtasutus
Southwestern Advantage visioon on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Aita meil head teha: https://swacharity.eu/et/donate/

About the Author:

I help people reach their goals in life.
[contact-form-7 404 "Not Found"]