SA Southwestern Advantage eesmärgiks on edendada noorte ettevõtlusharidust ja -kogemuse saamist Euroopa riikides, kus tegutseb Southwestern Advantage tudengiprogramm. 

Praegusel hetkel on pea 5% Eesti elanikkonnast Ukraina sõjapõgenikud, nende seas palju lapsi ja noori. Soovime neid inimesi oma põhikirjast lähtuvalt toetada.

Andsime koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga välja 1300 eurose stipendiumi Taltechis õppiva Ukraina tudengi toetuseks. Kandideerida said kõik täiskohaga Ukraina kodanikest Taltechi tudengid. 8. detsembri aktusel andis Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond kokku 110 aktiivsele ja tublile üliõpilasele rekordsummas 196 650 € stipendiume. Sügisesele konkursile laekus kokku 752 kandideerimisavaldust ning meie stipendiumile 6 avaldust.

Sihtasutus Southwestern Advantage stipendiumi “Towards goals in life” võitjaks osutus 16-aastane küberturbe tehnoloogia erialal õppiv Viva Lavrova. Vira õppis Kiievi Loodusteaduste Lütseumis, mis on ukraina top 8 keskkoolide hulgas. Tema üle 30-aastase kogemusega lugupeetud keemiaõpetaja iseloomustab Virat kui erakordse õpilasena, kes on silma paistnud keemias, saavutanud keemiaolümpiaadidel häid kohti ja demonstreerinud tugevaid juhtimisoskusi, inspireerides oma eakaaslasi keemia vastu huvi tundma ja aidates neid õpingutes.

Vira paistab silma oma erakordsete õppesoorituste, tahte ja karakteri poolest. Oma noore ea kohta on ta väga iseseisev ja edasipüüdlik: ta töötab kooli kõrvalt programmeerimise õppematerjalide loojana ning elab Tallinnas iseseisvalt suuresti vanematelt abi küsimata. Vira praegune töö on tihedalt seotud programmeerimise ja tarkvara loomisega ning ta on kindel, et see aitab teda ka edasisel karjääril.

Palju õnne ja tuult tiibadesse! 


Sihtasutus Southwestern Advantage visioon on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Aita meil head teha: https://swacharity.eu/et/anneta/