SA Southwestern Advantage eesmärgiks on edendada noorte ettevõtlusharidust ja -kogemuse saamist Euroopa riikides, kus tegutseb Southwestern Advantage tudengiprogramm. Meie 2020. aasta teine heategu on toetada üht samasugust hakkajat noorsportlast nagu oli Greete Poderat.

Stipendiumi ideeks on julgustada ja toetada noorte sporti ja karjäärivõimalusi tippspordis. SA Southwestern Advantage soovib aidata kaasa ka noore sportlase rahalisele teadlikkusele. Seetõttu toetame üht noorsportlast 1000 euroga. Lisaks rahalisele toetusele pakub SA asutaja ning investor Jaak Roosaare mentorlust stipendiumi võitjale.

Tingimused kandideerimiseks:
– Vanus alates 15 kuni 19aastat.
– Soovituskiri treenerilt.
– Loetelu sportlikutest saavutustest ning spordilaagritest.

– Viimase aasta hinneteleht koolist.

Motivatsioonikiri:

“Kuidas aitab stipendium mul saavutada oma eesmärke spordis?”Lisa palun juurde, kuidas soovid raha täpsemalt kasutada ning kuidas see aitab sul saavutada paremaid tulemusi oma alal. Juhul kui sa ei ostutu meie stipendiumi saajaks, millised on su teised rahalised võimalused?

Kandideerimiseks saada hiljemalt 30.04.2020 soovituskiri, saavutuste loetelu, hinneteleht ja motivatsioonikiri info@swacharity.eu

“Wake up with determination, go to sleep with satisfaction”

Greete Poderat (18.05.1996-forever)

Sihtasutus Southwestern Advantage visioon on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.