SA Southwestern Advantage eesmärgiks on edendada noorte ettevõtlusharidust ja -kogemuse saamist Euroopa riikides, kus tegutseb Southwestern Advantage tudengiprogramm. Alates 2020. aastast anname välja iga-aastast Greete Poderati nimelist Noorsportlase Stipendiumi, et toetada hakkajaid noorsportlasi, nagu oli Greete Poderat. Greete lahkus meie seast 2019. aastal, olles kõigest 22-aastane.

Kuigi Otepäält pärit Greete mäesuusatajakarjäär lõppes pärast vigastust, oli ta äärmiselt aktiivne noor inimene, osaledes aastaid Southwestern Advantage tudengiprogrammis ning tegeledes investeerimise ja harrastusspordiga.

Stipendiumi ideeks on julgustada ja toetada noorte sporti ja karjäärivõimalusi tippspordis. Seetõttu toetasime üht noorsportlast 1200 euroga. SA Southwestern Advantage soovib aidata kaasa ka noorte sportlaste mentaalsele ettevalmistusele ja rahalise teadlikkuse kasvule: lisaks rahalisele toetusele pakub 22-kordne Eesti meister jalgrattaspordis Gerda Rand stipendiumi võitjale personaalset mentorlust. Gerda on kogenud investor ning olnud ka varem mentoriks tippsportlastele, kuna tegeles ise kaheksa aastat võistlustasemel spordiga.

Stipendiumi võitjat oli keeruline valida, kuna taas oli tunnustust väärivaid kandidaate palju ning nii mõnigi sportlane kandideeris teist aastat järjest. Soovime järgmistel aastatel stipendiumi summat suurendada, kuna näeme, et selleks on suur vajadus.

Stipendiumi soovijad pidid saatma motivatsioonikirja, treeneri soovituskirja, hinnetelehe koolist ning loetelu sportlikutest saavutustest ja spordilaagritest. Võitja valis parimate kandidaatide seast žürii, mille liikmed olid Greete Poderati ema, vend ning sõbrad Southwestern Advantage programmist.

Võitjaks osutus Lõuna-Saksamaal Oberstdorfi spordiinternaatkoolis õppiv 15-aastane suusahüppaja Kaimar Vagul.

Kaimar on olnud seotud suusahüpetega väga noorest east alates oma isa Virgo Vaguli eeskujul. Kaimar on noorte- ja juuniorite vanuseklassides saavutanud häid tulemusi ning järjepidevalt oma unistuste poole liikunud. Juba nelja-aastasena kolis noor sportlane perega Soome, et ta saaks paremal tasemel suusahüpetega jätkata. 2021. aasta suvel koliti koos perega Saksamaale, kus Kaimar läks Oberstdorfi spordikooli, mis oli tema kui suusahüppaja üks väga suur unistus ning suusahüpete mõistes üks paremaid koolkondi terves maailmas.

Kaimar on esindanud Eestit mitmetel rahvusvahelistel võistlustel noorte tasemel. 2021. aastal osales Kaimar näiteks Põhjamaade noorte meistrivõistlustel, kus ta saavutas neljanda koha. Sealhulgas tasub mainida, et Kaimar võistles antud võistlusel endast 3-aastat vanemate sportlastega. Järgmise hooaja eesmärk on võistelda edukalt noorte maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad Kanadas. 2024. aasta sihiks on võetud noorte olümpiamängud Lõuna-Koreas.

Siiamaani on Kaimari spordis edasi pürgimise ja sellega kaasnevate kulude eest hoolitsenud suurel määral tema vanemad ja õde, leides edasiminekuks ja aregnuks ise võimalusi. Treenimine ja elamine Saksamaal on kulukas ning selleks, et areneda ja saavutada häid tulemusi, on suur ja väga oluline osakaal ka tipptasemel varustusel, meditsiinilistel ning füüsilistel testidel ja uuringutel, füsioteraapial ja loomulikult treeninglaagritel. See kõik on vajalik tippsportlaseks arenemisel.

Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil iseloomustab Kaimarit järgnevalt: “Tegu on sportlasega, kes on eesmärkidele suunitletud, väljakutsetele ja arengule avatud. Kaimar on oma isikuomadustelt sihikindel, tulemustele orienteeritud ja vaatamata oma noorele vanusele professionaalne.”

Palju õnne, jätkuvat arengut ning pikka lendu hüppemäel!

“Wake up with determination, go to sleep with satisfaction”

Greete Poderat (18.05.1996-forever)

Sihtasutus Southwestern Advantage visioon on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.