4. kvartali ülevaade, 2021. a kokkuvõte ja lähituleviku plaanid

4. kvartali ülevaade, 2021. a kokkuvõte ja lähituleviku plaanid

By |2022-01-21T14:01:43+02:0014.01.2022|

Meie visioon on luua Ida-Euroopa suurim jätkusuutlik heategevusfond, mis toetab noorte arengut. Soovime fondi varasid kasvatada võimalikult efektiivselt ning läbipaistvalt, andes pidevalt ülevaadet tehtud heategudest ning investeeringutest.

Septembri lõpu seisuga oleme alates 2017. aasta algusest annetanud kokku 9 488 eurot. Soovime teha 3-4 heategu aastas, mis lähtuvad meie missioonist aidata noori teadmiste ja oskuste omandamisel ning iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi.

Oleme fondi kaasanud 69 739 eurot annetusi, lisaks millele kaasanud 3230 eurot ühekordsete heategevusprojektide toetuseks. Oleme ääretult tänulikud kõikide toetajate ning eriti meie püsiannetajate üle. Aita meil head teha hakates meie püsiannetajaks.

Lisaks heategevusele Eestis abistame 2022. aastal ühe heateo raames ka Läti noori:

Bizness24h noorte ettevõtlusvõistluse toetamine

Kuna meie missioon on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides ning alates 2017. aastast oleme kogunud Läti kontole üle 9400 € annetusi, toetasime 2022. aasta teise heategevusprojekti raames Bizness24h ettevõtlusõppe programmi Lätis.

Bizness24 on Läti suurim iga aastane noorte ettevõtlusõppe programm, mis on mõeldud gümnaasiumiõpilastele. […]

Selleks, et saaksime annetamisega alustada ka teistes riikides, soovime koguda vähemalt 5 000 eurot iga riigi kohta. Fondi põhimõtete järgi suuname 50% investeeringute tootlusest heategevusse ning ülejäänud 50% taas investeeringutesse. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Meie soov on, et Sihtasutuse ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad. Fondi ainukesed kulud on raamatupidamine, veebimajutus ning iga-aastane ülevaatus. Fondi kasvades on need kulud muutunud üha marginaalsemaks.

Kokku oleme investeerinud 70 930 eurot. Oleme alates 2017. aastast fondi varade investeerimisega teeninud 12 323 € passiivset tulu, millest 5 947 € moodustab dividenditulu,  4 806 €  intress ühisrahastusprojektidest, 1 122 € intress võlakirjadest ning 447 € intress otselaenudest. Lisaks passivsele tulule oleme teeninud 6672 € aktsiate müügist, millest suur osa tuli 2021. a 4. kvartalil, re-investeerisime saadud raha võlakirjadesse ning laenudesse.  Jätkame investeerimist madala riskiga ja passiivset rahavoogu tootvatesse varaklassidesse. Varade koguväärtus ulatus 4. kvartali lõpus  84 239 euroni.

Kokkuvõtlikult, vaadates tagasi 2021. aastale:

  • Teenisime 3314 € passiivset tulu.
  • Kogusime fondi 6145 €.
  • Annetasime 1000 €.
  • Fondi netoväärtus tõusis aastaga ligi 24 000 €.
  • Suunasime investeeringuid rohkem passiivset rahavoogu tekitavatesse varaklassidesse, tänu millele saame tulevikus rohkem annetada!!

2022. aastal soovime toetada 4 heategevusprojekti. Esimene heategu toimub juba veebruari alguses:


Oleme põnevil 29.01 – 05.02.2022 Gran Canarial toimuvast Southwestern Advantage auhinnareisist Sizzler. Kui COVID piirangud lubavad, loodame taas korraldada heategevusliku päeva ning oksjoni. Viimati korraldasime sarnast üritust 2 aastat tagasi, kogudes 6 677 eurot annetusi:

SA Southwestern Advantage heategevuslik oksjon 2020

Lisaks püsiannetustele ning intressidest saadavale tulule kasvatame Sihtasutuse vara ka muudel viisidel. Jaanuari lõpus toimus iga aastane Southwestern Adavantage tudengite auhinnareis Egiptuses Sharm El Sheikh-is, kus osales üle 200 inimese. […]

Tuleb tegus aasta!


Sihtasutus Southwestern Advantage missiooniks on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Aita meil head teha: https://swacharity.eu/et/anneta/

About the Author:

I help people reach their goals in life.

Error: Contact form not found.