SA Southwestern Advantage eesmärgiks on edendada noorte ettevõtlusharidust ja -kogemuse saamist Euroopa riikides, kus tegutseb Southwestern Advantage tudengiprogramm. Alates 2020. aastast anname välja iga-aastast Greete Poderati nimelist Noorsportlase Stipendiumi, et toetada hakkajaid noorsportlasi, nagu oli Greete Poderat. Greete lahkus meie seast 2019. aastal, olles kõigest 22-aastane.

Stipendiumi ideeks on julgustada ja toetada noorte sporti ja karjäärivõimalusi tippspordis. Seetõttu toetame üht noorsportlast 1000 euroga. SA Southwestern Advantage soovib aidata kaasa ka noorte sportlaste mentaalsele ettevalmistusele ja rahalise teadlikkuse kasvule: lisaks rahalisele toetusele pakub 22-kordne Eesti meister jalgrattaspordis Gerda Rand stipendiumi võitjale personaalset mentorlust. Gerda on kogenud investor ning olnud ka varem mentoriks tippsportlastele, kuna tegeles ise kaheksa aastat võistlustasemel spordiga.

2020. aastal võitis stipendiumi noor orienteeruja Mari Linnus, kes õpib Audentese Spordigümnaasiumis.

Tingimused kandideerimiseks:
– Vanus alates 15 kuni 19aastat.
– Soovituskiri treenerilt.

– Loetelu sportlikutest saavutustest ning spordilaagritest.
– Viimase aasta hinneteleht koolist.

Motivatsioonikiri:
“Kuidas aitab stipendium mul saavutada oma eesmärke spordis?” Lisa palun juurde, kuidas soovid raha täpsemalt kasutada ning kuidas see aitab sul saavutada paremaid tulemusi oma alal. Juhul kui sa ei ostutu meie stipendiumi saajaks, millised on su teised rahalised võimalused?

Kandideerimiseks saada hiljemalt 10.05.2021 soovituskiri, saavutuste loetelu, hinneteleht ja motivatsioonikiri aadressil info@swacharity.eu

“Wake up with determination, go to sleep with satisfaction”
Greete Poderat (18.05.1996-forever)

Greete Poderat oli eriline noor inimene, kes lahkus meie seast liiga vara. Ta oli talendikas ja väga töökas nii spordis kui ka ettevõtluses. Greete mälestuseks annab SA Southwestern Advantage välja igal kevadel Greete Poderati nimelise Noorsportlase Stipendiumi. 

Sihtasutus Southwestern Advantage visioon on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Aita meil head teha: https://swacharity.eu/et/donate/