Sihtasutus Southwestern Advantage alustab uut aastat uue juhatuse esimehega

Sihtasutus Southwestern Advantage alustab uut aastat uue juhatuse esimehega

By |2024-02-04T22:01:13+02:0004.02.2024|

Meie visioon on luua Ida-Euroopa suurim jätkusuutlik heategevusfond, mis toetab noorte arengut. Soovime fondi varasid kasvatada võimalikult efektiivselt ning läbipaistvalt, andes pidevalt ülevaadet tehtud heategudest, investeeringutest ning tulevikuplaanidest.

Senine juhatuse esimees Sander Sildver on organisatsiooni juhtinud viimased 6 aastat, selle aja jooksul on fondi varad 5-kordistunud ja välja antud üle 14 000 € väärtuses stipendiumeid ja toetusi erinevatele projektidele:

Sander on seda tööd teinud südamega, ning jätkab sihtasutuse juhatuses Greete Poderati nimelise Noorsportlase Stipendiumi projekti korraldamist.

Sihtasutuse aktiivse juhtimise võtab alates veebruarist üle Madis Raud, kellel on 15 aastat kogemust Southwestern Advantage organisatsioonis erinevates rollides. Madis alustas Southwestern Advantage’s töötamist 2007. aastal ukselt-uksele raamatute müümisega, millega ta endalegi üllatuseks võrdlemisi edukalt hakkama sai ning juhuslikust suvetööst kujunes väga pikk ja edukas karjäär. Ülikooli kõrvalt SW suveprogrammis enda müügi- ja juhtimisoskusi arendades, ehitas ta üles 20-30 liikmelise rahvusvahelise müügitiimi ning edutati müügijuhiks. Kokku töötas Madis Southwestern Advantage suveprogrammis 11 aastat, juhendades ja aidates noortel omandada oskusi ja teadmisi, et iseseisvas elus edukad olla. Selle aja jooksul omandas Madis bakalaureusekraadi informaatika erialal Tartu Ülikoolis ja magistrikraadi ettevõtluse erialal Estonian Business Schoolis.

Hetkel vastutab Madis Southwestern Advantage Euroopa divisjoni partnerlussuhete eest ja juhib USA J-1 programmi vilistlasorganisatsiooni BridgeUSA Estonian Alumni Association MTÜ. Lisaks tegeleb aktiivselt investeerimisega, kinnisvara portfelli haldamisega, raamatupidamisega ja kaitseliiduga. Arvestades Madise tausta ja kogemust oleme kindlad, et Southwestern Advantage sihtasutus on jätkuvalt heades kätes.Plaanid ja eesmärgid 2024 aastaks

Koostöös Baltikumi suuremate ülikoolidega on SA Southwestern Advantage välja kuulutanud Southwestern Advantage Ettevõtliku Noore Stipendiumi konkursi. Planeerime nii Eestis, Lätis kui Leedus hakata regulaarselt pakkuma ettevõtlikele tudengitele võimalust kandideerida 1000 – 2000 € suurustele stipendiumitele toetamaks tudengeid nende õpingute ja ettevõtmistega. Eestis ja Leedus toimub stipendiumile kandideerimine juba veebruari kuus:

Ettevõtliku Noore Stipendium

Lätis planeerime vastava konkurssi korraldada sügisel. Traditsiooniliselt korraldame ka Grete Poderati nimelise Noorsportlase Stipendiumi konkursi aprillis.

Hoolimata juhi vahetusest jätkab SA oma missiooni elluviimist kasvamaks suurimaks investeerimispõhimõtetel tegutsevaks heategevusfondiks Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust. Investeeringute ja fondi varade juhtimise kohapealt oleme võtnud eesmärgiks saavutada iga aasta vähemalt 10% tootluse. See võimaldab meil iga aasta suunata 5% fondi mahust erinevate stipendiumite ja toetuste eelarvesse ning samas jätkata fondi vahendite kasvatamist. Nii jääb annetajate heategu head tegema igavesti. Oleme võtnud eesmärgi kasvatada fondi varade mahu 2030-ndaks aastaks 300 000 €-ni, mis võimaldaks iga aasta väljastada stipendiume ja toetusi 15 000 € väärtuses – see on peaaegu sama kui esimese seitsme tegutsemisaasta jooksul kokku.

Selleks, et seda eesmärki täita, peame kahekordistama SA püsitoetajate arvu, suutma kasvatada fondi varasid minimaalselt 10% aastast ja hoidma püsikulud alla 5%. Arvestades audiitorite teenuse hinna pea 3-kordset kasvu ei ole seda lihtne saavutada, kuid usume, et pikas perspektiivis on see kindlasti võimalik. Investeeringutes on eesmärk suurendada passiivse ja regulaarsete väljamaksetega varade osakaalu ning jooksvalt vähendada kasvuaktsiate osakaalu kogu portfellis.


Sihtasutus Southwestern Advantage missiooniks on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

Suuname oma panuse heategevuslikesse projektidesse oma missioonist lähtuvalt. Annetame raha ainult fondi passiivsest sissetulekust. 50% tootlusest suuname heategevusse ja 50% tagasi fondi. Nii jääb Sinu heategu head tegema igavesti.

Aita meil head teha: https://swacharity.eu/et/anneta/

About the Author:

I help people reach their goals in life.

Error: Contact form not found.